Steeds meer Nederlanders willen toename windenergie

Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar een stuk positiever geworden over het plaatsen van meer windmolens. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat eind vorig jaar 72 procent van de Nederlanders voor het stimuleren van windenergie was. In 2015 was dit nog 66 procent. Burgers zijn ook meer overtuigd geraakt van de schade van de uitstoot van CO2 voor natuur en klimaat.

Lees meer

Rendement op eigen vermogen voor windprojecten geen vetpot

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat legt elk najaar in haar SDE+-brief aan de Tweede Kamer heel goed uit hoe de SDE+ werkt. SDE+ is de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, een vergoeding die exploitanten ontvangen voor het verschil tussen de gemiddelde kostprijs per opgewekte kilowattuur hernieuwbare energie en de marktprijs voor energie.

Lees meer

Duurzame energiesector moet participatie zelf vormgeven

De nieuwe Omgevingswet stelt maar één eis aan de participatie door omwonenden in duurzame energieprojecten. Dat de participatie adequaat moet zijn. Uit een bijeenkomst die de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) half september over deze wet organiseerde blijkt dat de duurzame energiesector vooral zelf werk moet maken van participatie.

Lees meer