Duurzaam leiderschap

Langzaam dringt in de Nederlandse samenleving door dat het klimaatakkoord van Parijs gevolgen krijgt in Nederland. In eerste instantie leek het vooral een thema bij de “groene” beweging maar nu er politieke en wettelijke maatregelen worden voorbereid wereldwijd is ons Energieakkoord nog niet zo’n gek idee gebleken. Momenteel wordt er binnen het Energieakkoord scherp onderhandeld over onderliggende afspraken die de 14% in 2020 en 16 % duurzame energie in 2023 recht doen.

De voortgangsrapportage van de Borgingscommissie is hiervoor zelfs uitgesteld. De voorzitter van deze commissie, Ed Nijpels, staat erop dat in die voortgangsrapportage de afspraken gestand worden gedaan. Moraal: de ogenschijnlijke vrijblijvendheid is weg. En dat is maar goed ook. Geen schuiven met getallen meer maar daadwerkelijke actie en beleid dat verantwoordelijken zullen moeten uitleggen.

Dat “moeten” wil ik nog even nuanceren: in mijn eigen vocabulaire vervang ik “moeten” het liefst door “willen”. Als je iets wilt, dan stuur je erop en laat je zien dat je het serieus neemt. Intrinsiek dus. En we willen toch duurzaam zijn? We willen toch een gezonde economische basis voor later? Dan willen we ook gaan voor de hernieuwbare doelen. Met alle kansen daaraan gekoppeld zoals onderwijs, werkgelegenheid en innovatieve producten en verdienmodellen.

Misschien ben ik wel eens te scherp. Recent sprak ik voor Netherlands Maritime Technology (NMT). Daar noemde ik bedrijven die in het nieuws zijn met ontslagen medewerkers als gevolg van de energietransitie (lees: olie & gas). Daarin past wat mij betreft geen slachtofferrol. Het gaat om leiderschap, en dat betekent dat er ruim van te voren wordt ingeschat wat de gevolgen zijn in het bestaande verdienmodel, de sector en gevraagde medewerkers. Dat heet strategie.

Sommige bedrijven zie ik in hun oude “warme bad” zitten, ze zijn niet of onvoldoende zichtbaar in de hernieuwbare branchevereniging, energiedialoog en blijven volharden in oud denken. Dat noem ik geen duurzaam leiderschap. Duurzaam leiderschap betekent ook dat je mensen meeneemt in verandering, daar de kansen van inziet en dit ook vertaalt in daden en resultaten. De wereld verandert, en vaak sneller dan gedacht.

Het is mooi dat meer en meer bedrijven en burgers nu zien dat de energietransitie pas net is begonnen en exponentieel zal versnellen. Er is innovatie nodig, maatschappelijk debat over de ruimtelijke gevolgen en vooral: daadkrachtig (politiek) leiderschap. Het begint bij onszelf. Waarbij we elkaar aanspreken, stimuleren en daadwerkelijk de regie nemen.

Vertrouwen en respect staat daarbij hoog in het vaandel. Denken in kansen en oplossingen. Nederland verandert. De energiesector verandert. Wees erbij!

Ik wens allen goede feestdagen en een windrijk 2017!

Hans Timmers
Voorzitter Bestuur NWEA