Windenergie op land: robuuste en efficiënte energiebron

De afgelopen weken zijn er twee mooie rapporten uitgekomen op het gebied van hernieuwbare energie, de SDE+-evaluatie en de zogeheten MKEA zon-PV en wind op land. Beide tonen aan dat windenergie op land een robuuste en efficiënte energiebron is: het ene rapport terugkijkend tot 2011 en het andere rapport vooruitkijkend naar 2023 en 2030.

Namens NWEA heb ik input geleverd op beide studies, natuurlijk samen met onze Subcommissie Financiën. Vooral de stakeholdersbijeenkomst voor de SDE+-evaluatie in de vorm van een digitale brainstorm was interessant. Het leverde een heleboel input in een hele korte tijd, waarbij we ook nog gezamenlijk een weging mochten geven aan de importantie van de inbreng. Erg efficiënt en ook nog leerzaam.

Hoogtepunt uit het evaluatierapport is de bevinding dat windenergie op land een robuuste en efficiënte optie is die naar de toekomst toe nog efficiënter wordt (lees goedkoper). Ook de aanbevelingen om de SDE+-systematiek te handhaven en de eisen bij indiening met haalbaarheidsstudies aan te scherpen krijgen warme ondersteuning vanuit de windhoek. Voor dit laatste zet NWEA zich al heel lang in.

De MKEA zon-PV en wind op land (MKEA staat voor Maatschappelijke Kosteneffectiviteitsanalyse) concludeert dat windenergie op land tot zeker 2030 de goedkoopste duurzame energieoptie blijft, ondanks de scherpe kostendaling die ook zonne-energie doormaakt. Dit komt vooral doordat windenergie in Nederland per opgesteld vermogen veel meer energie opwekt dan zonne-energie.

Zelfs met een doorrekening van een in mijn ogen te hoge woningwaardedaling voor windenergie van 4,5% blijft windenergie op land de goedkoopste schone energiebron maatschappelijk gezien. Over werkgelegenheid die zonne-energie en windenergie op land creëren maken de onderzoekers van CE Delft en ECN in de MKEA volgens mij een wat opmerkelijke redenering dat de welvaartseffecten ervan nul zijn.

Gelukkig wordt in de MKEA ook benadrukt dat zonne-energie en windenergie samen nog slimmer zijn. We moeten het hebben over zon èn wind (en biomassa en energie uit water en geothermie) om in 2050 100% hernieuwbare energie te halen.

Karen Kooi-de Bruijne
Branchespecialist Wind op Land