• Home
  • Actueel
  • Blog
  • Ontwikkelaar, verplaats je in de schoenen van de lokale politiek

Ontwikkelaar, verplaats je in de schoenen van de lokale politiek

“Die #©α%&#! gemeenteraad!” Deze verzuchting is vaak te horen in windland. Op zich zijn deze emoties begrijpelijk want niets lijkt zo veranderlijk als de mening van lokale politici. Ontwikkelaars voor windenergie die noemen dat vaak “draaien”. Dat klinkt lekker maar het is ook wat makkelijk. Politici moeten hun mening kunnen herzien op basis van verkiezingen of nieuwe inzichten.

Voor een windproject met een gemiddelde doorlooptijd van 5,5 jaar weet je als initiatiefnemer zeker dat je minimaal één en soms wel twee of drie gemeenteraadsverkiezingen meemaakt. Heb je net een meerderheid overtuigd van je mooie duurzame energieproject, komen er opeens andere partijen aan de macht die het roer drastisch omgooien.

Het kan een strategie zijn om een ruime meerderheid van de kracht van windenergie te overtuigen zodat een wisseling van de wacht geen verschil maakt. Helaas werkt ook dat niet altijd. Want soms staat er een (nieuwe) lokale partij op of veranderen meerdere partijen van standpunt. Dat is frustrerend voor ontwikkelaars van windenergie.

Wat werkt dan wel? Een mogelijkheid is aankloppen bij de provincie of het Rijk met de vraag of zij het windproject willen overnemen. Maar aankloppen bij een andere laag binnen de overheid is doorgaans niet erg bevorderlijk voor de verhoudingen met de gemeente waar de windmolens komen, en het betekent vaak koren op de molen van lokale tegenstanders van windenergie.

Het is beter om je als projectontwikkelaar te verplaatsen in de politicus/ politica. Om te beginnen horen zij de tegenstanders van windmolens doorgaans goed (die komen o.a. via de media meestal luid en duidelijk door). Daarmee krijgt de lokale politiek al dan niet terecht het idee dat er blijkbaar alleen maar mensen tégen het project zijn.

Doe vervolgens deze denkoefening: je bent gemeenteraadslid en er is een windproject in jouw gemeente waar niemand echt groot voorstander van lijkt te zijn terwijl een aantal mensen duidelijk maken dat ze het niets vinden.

Als raadslid sta je dan voor de vraag of je het project door moet laten gaan, waarbij je gevoelsmatig weinig te winnen hebt (hooguit een kleine bijdrage aan een wereldwijd probleem), terwijl je wél het gevoel hebt dat een aantal mensen niet meer op je zal stemmen. Vanuit dit standpunt bekeken is het niet zo gek dat plannen voor windmolens door lokale politici sneuvelen.

Hoe kun je hier als ontwikkelaar het beste mee omgaan? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hierbij een paar schoten voor de boeg:

  1. Zorg dat de voorstanders van zich laten horen en/of meedoen aan het windproject
  2. Laat goede voorbeelden uit andere gemeenten zien, vooral als het project al draait
  3. Neem gemeenteraadsleden in een vroeg stadium mee naar een ander project voor windenergie

Lossen deze stappen alles op? Natuurlijk niet, maar blijven wijzen naar ‘draaiende’ politici helpt ook niet.

Tot slot ter relativering. Het lijkt soms alsof alleen windprojecten leiden tot lokaal protest en gedoe tussen overheden. Maar in Nederland wordt over vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen overlegd en geknokt tussen belanghebbenden en tussen overheidslagen. Veel ruimtelijke ontwikkelingen kunnen rekenen op lokale weerstand. Het hoort erbij in een klein, drukbevolkt land met vele belangen, mondige burgers en een overlegcultuur. De uitdaging is daar goed mee om te gaan.

Rik Harmsen
Branchespecialist Wind op Land NWEA