De slag om miniwind en kleine windmolens

Miniwind en kleine windmolens hebben het moeilijk in Nederland. Zo stelt Friesland verschillende bovenwettelijke eisen aan ze. Proefopstellingen moeten bijvoorbeeld na vijf jaar worden verwijderd, ook als ze op dat moment nog duurzame stroom leveren. Maar ook in provincies waar geen extra beperkingen gelden is het vaak een moeizame weg om miniwind en kleine windmolens geplaatst te krijgen.

Eerst even de definities. Kleine windmolens hebben een rotordiameter van tussen de 2 en 14 meter. De wieken zijn bij miniwind nog kleiner. Deze turbines, die vaak op daken van gebouwen worden geplaatst, hebben een rotordiameter van minder dan 2 meter.

Waarom zien we in Nederland zo weinig miniwind en kleine windmolens? In de meeste provincies komt dit vreemd genoeg door het ontbreken van goede regelgeving. Hierdoor ontstaat bij de gemeenten in die provincies koudwatervrees voor deze relatief nieuwe vorm van duurzame energie. Gevolg is dat voor elk nieuw project een apart, en ellenlang, overlegtraject moet worden opgestart.

Om hier verandering in te brengen heeft NWEA samen met haar leden twee hulpdocumenten voor gemeenteambtenaren opgesteld: de Handreiking miniwind en kleine molens en de Afvinklijst voor plaatsingseisen.

Ik ben heel blij dat deze hulpdocumenten er nu zijn. De Handreiking is een korte, heldere opsomming van alle (wettelijke) vereisten op het gebied van veiligheid. Het opstellen ervan was geen sinecure. Het document kent een uitgebreid voortraject waar een kleine groep NWEA-leden veel tijd in heeft gestoken.

Helaas zijn sommige van die bedrijven, vaak producenten van miniwind en kleine windmolens, de afgelopen periode failliet gegaan. De winstmarges zijn erg krap en de terughoudendheid van gemeenten heeft daarbij niet geholpen. Daarom ben ik samen met de NWEA-leden druk bezig met het vinden van een goede stimuleringsregeling, want de SDE+ past eigenlijk niet goed bij deze categorie.

We zijn ook nog aan het zoeken naar een onafhankelijke certificerende partij die aan de hand van onze Handreiking voor een redelijke prijs een nationale certificering van miniwind en kleine windmolens kan leveren. Het streven is om daar later dit jaar meer informatie over te hebben.

Op deze pagina op de NWEA-site staat alle informatie van de branche over miniwind en kleine windturbines. Op internet worden windturbines in deze categorieën aangeboden die opbrengstprognoses beloven die de natuurkundewetten te boven gaan. Op de pagina staan daarom de vuistregels voor een realistische opbrengstprognose. Op een later moment zullen op deze pagina de leden die internationaal gecertificeerde windturbines aanbieden worden opgesomd.

Als laatste even terug naar Friesland. NWEA is tegen bovenwettelijke eisen voor miniwind en kleine windmolens. Wij hebben daarom een zienswijze ingediend op de Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân met het verzoek de zeer beperkende eisen voor plaatsing daarvan in landelijk gebied op te heffen.  

 

Karen Kooi-de Bruijne,
Branchespecialist Wind op Land NWEA