Steeds meer Nederlanders willen toename windenergie

Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar een stuk positiever geworden over het plaatsen van meer windmolens. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat eind vorig jaar 72 procent van de Nederlanders voor het stimuleren van windenergie was. In 2015 was dit nog 66 procent. Burgers zijn ook meer overtuigd geraakt van de schade van de uitstoot van CO2 voor natuur en klimaat.

Ruim zes op de tien Nederlanders verwachten dat ons landschap de komende jaren (ingrijpend) zal veranderen door de komst van meer windmolens en daarnaast meer zonneparken en hoogspanningsleidingen. Slechts een kwart vindt het (zeer) onacceptabel als hun directe omgeving hierdoor verandert.

Meer duurzame energie heeft volgens veel mensen het voordeel dat Nederland onafhankelijker wordt op het gebied van energie, aldus Motivaction. Het sterkt volgens veel Nederlanders ook de economie.

Volgens Motivation is de harde kern tegenstanders van duurzame energie relatief klein: “9 procent van het Nederlands publiek ziet het belang van een beter milieu en duurzame maatregelen niet in. Zij zullen zich verzetten tegen hinder van duurzame installaties.” Deze mensen zijn ook nog eens extra kritisch over windenergie.

Overigens vinden de meeste burgers een lage energierekening belangrijker dan duurzaamheid. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan het financieel niet te kunnen opbrengen om te investeren in duurzame energie. Tegelijkertijd heeft 38 procent liever energie uit duurzame bronnen, ook als dit een hogere energierekening betekent.

Net als in 2015 overschatten Nederlanders eind vorig jaar het aandeel hernieuwbare energie. Gemiddeld schat de Nederlander dat 22 procent van het totale energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. In werkelijkheid is dat ongeveer vier keer zo laag.