Trots windenergie uitdragen

Onlangs was ik op een bijeenkomst voor lobbyisten. U weet wel, van die types in nette, duur uitziende (maar niet persé dure) pakken die in achterkamertjes de belangen van nietsontziende bedrijven en bureaucratische instellingen verdedigen. Kortom, ik voelde mij als een vis in het water.

In het programma van de dag was plaats voor een debat over de lokale lobby. Tijdens dit debat gaf een medewerker van Greenpeace een voorbeeld over de manier waarop zij de minister van Economische Zaken hadden ondersteund bij het overtuigen van kustbewoners over de noodzaak om relatief dichtbij de kust in zee windmolens te gaan bouwen.

Na afloop stond ik onder het genot van een hip hapje en een iets minder hip drankje na te praten met onder andere deze medewerker van Greenpeace (die overigens als een van de weinigen in een niet duur uitziend pak rondliep). Plotseling kwam er een man op ons af. Hij was lobbyist was van een vereniging die helemaal niets met energie te maken heeft.

Toch had hij er duidelijk een mening over want hij priemde zijn vinger richting de Greenpeacemedewerker en zei op niet onvriendelijke maar wel besliste toon: “Die windmolens, dat is niets, die zijn lelijk, daar moeten we mee stoppen”. De medewerker van Greenpeace reageerde snel: “Wat had u dan gewild? Kolencentrales?”

In het gesprek dat volgde liet ik vallen dat ik voor de Nederlandse WindEnergie Associatie werk. Ik had verwacht dat dit mogelijk tot enig ongemak zou leiden bij de man die niets met windmolens had. Maar hij liet er weinig van merken. Ook een relativering op zijn eerdere opmerking kwam er niet. De man bleek niet aan de kust te wonen. Sterker nog, hij woonde op een plek waar geen enkele windmolen in de buurt staat.

Later realiseerde ik mij dat dit gebeuren best vreemd was. Er zijn in Nederland tienduizenden mensen die last hebben van wegen of luchtverkeer. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand die voor bijvoorbeeld de KLM werkt tijdens een borrel op zo’n vrij schaamteloze wijze zou worden aangesproken.

Het is blijkbaar normaal om vrij te schieten op windenergie. Naar mijn gevoel normaler dan bij vergelijkbare onderwerpen. Hoe dan ook, we kunnen erover klagen. Beter is om gewoon met trots uit te dragen waarom we windenergie zo mooi vinden, uiteraard zonder daarbij de nadelen die sommige mensen ondervinden te overschreeuwen.

Misschien doet u dat allang. Ik ga het in ieder geval nog meer doen. Mogelijk dat in de toekomst dit soort opmerkingen dan genuanceerder worden gebracht. Of gewoon achterwege blijven.

Rik Harmen
Branchespecialist NWEA