Versnelling richting de energierevolutie

Het lijkt wel of de wereld steeds sneller draait in de energietransitie. Verdienmodellen staan op z’n kop, politiek wordt er meer en meer gediscussieerd over klimaat, ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs en waar en wanneer kolencentrales vervroegd moeten sluiten. Ook het debat over maatschappelijke kosten van energie vindt meer en meer plaats. Het zijn dynamische tijden.

Lees meer

Verbind mensen met de brede maatschappij voor meer acceptatie van windenergie

Voor iedere organisatie is het waardevol om af en toe een stapje opzij te zetten om vanuit een breder perspectief te kijken waar we het allemaal voor doen. Zeker voor de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) is dat van belang, want als duurzame branchevereniging hebben wij uiteindelijk een maatschappelijke opgave om de weg naar duurzaamheid te versnellen.

Lees meer