Protocol voor veiligheid bij ijsafzetting windmolens

Tijdens koude perioden kan er zich ijs afzetten op de wieken van een windmolen. Dit zorgt er niet alleen voor dat de turbine minder efficiënt draait. Het kan, als niet tijdig wordt ingegrepen, ook zorgen voor onveilige situaties, bijvoorbeeld als stukken ijs naar beneden vallen.

Daarom is het belangrijk dat exploitanten van windenergie goed in de gaten houden of er ijs en sneeuw aangroeit op een windturbine. Indien dit zich voordoet dient het op een controleerde manier te worden verwijderd. NWEA heeft hiervoor samen met haar leden het Veiligheidsprotocol IJsafzetting Windturbines opgesteld.

Het Veiligheidsprotocol bevat richtlijnen voor het omgaan met ijsafzetting op windturbines. Het ijsprotocol is bedoeld voor zowel de exploitanten en eigenaren van windturbines als voor gemeenten, omgevingsdiensten en provincies die toezien op het veilig functioneren van windturbines.

De windsector neemt hiermee haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van windmolens in koude periodes en vraagt alle partijen om dit protocol te gebruiken. Het Veiligheidsprotocol IJsafzetting Windturbines is hier te downloaden.