Kredietcrisisakkoord: meer financiële ruimte wind op zee

Er zal tijdens deze kabinetsperiode voor twee keer zoveel windenergie op zee financiële ruimte zijn dan waarvan eerder was uitgegaan. Dat is, tot tevredenheid van NWEA, opgenomen in het kredietcrisisakkoord van het kabinet. Ook staat daarin dat wordt bekeken of de SDE uit de Rijksbegroting gehaald kan worden en of de regeldruk voor de ontwikkeling van windparken verminderd kan worden.

Lees meer

Onderzoek naar SDE: veel projecten vallen af

Ongeveer de helft van de geanalyseerde windenergieprojecten op land zal niet worden gerealiseerd met de stimuleringsregeling SDE, zoals die per 1 april in moet gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, is uitgevoerd door ECORYS.

Lees meer