Onderzoek naar SDE: veel projecten vallen af

Ongeveer de helft van de geanalyseerde windenergieprojecten op land zal niet worden gerealiseerd met de stimuleringsregeling SDE, zoals die per 1 april in moet gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, is uitgevoerd door ECORYS.

Lees meer

NWEA bekijkt SDE

De brief van het kabinet aan de Tweede kamer over de SDE voor 2009 is onlangs verstuurd. NWEA laat op dit moment een bureau de hoogte van de SDE-bijdrage en -methodiek voor windenergie beoordelen.

Lees meer

Bijna door 2000 MW-barrière

Met de oplevering binnenkort van windturbines in de gemeenten Witmarsum en Tjekwerd in Friesland en Oosterhout in Brabant, zal er meer dan 2000 MW windenergie staan opgesteld in Nederland. Minister Cramer noemt het bereiken van de grens van 2000 MW 'een belangrijke mijlpaal op weg naar een meer duurzame energievoorziening', aldus meldt de website van VROM.

Lees meer