Windenergie beste voor klimaat en Nederlandse economie

 PBL Kostennotitie Energie: wind op land levert meeste op voor Nederland

Windenergie op land is de meest kosteneffectieve methode om CO2 uitstoot van energieproductie te verminderen. Dat meldt PBL vandaag in haar Kostennotitie Energie. NWEA directeur Berend Potjer: “Het is goed dat een onafhankelijke bron bevestigt wat wij al langer zeggen. Dat windenergie op land niet alleen de goedkoopste bron van duurzame energie is, maar Nederland ook veel oplevert, zoals banen en innovatie. Door lokale werkgelegenheid, goedkope stroom en participatie profiteren de lokale gemeenschappen en omwonenden meestal ook zelf van de projecten.“

Lees meer

NWEA ondertekent Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten

Namens de Nederlandse windenergiesector ondertekent NWEA voorzitter Hans Timmers vandaag, 22 maart, met 26 andere organisaties de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De Green Deal is geïnitieerd door de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu om omwonenden “aan de voorkant” bij duurzame energieprojecten te betrekken. De energietransitie is een enorme uitdaging. Met de ondertekening van deze Green Deal onderschrijven de deelnemers het belang van het betrekken van de omwonenden en andere belanghebbenden bij de vertaling naar lokaal niveau. Daarbij zijn ook de verdeling van de lusten en lasten, de definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied onderwerp van gesprek.

Lees meer