Medewerkers van NWEA

Hans Timmers: Voorzitter Bestuur. Hans was onder meer Directeur Particulieren was bij Rabobank Drechtsteden. Op dit moment is hij naast bestuursvoorzitter van NWEA ook bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie en bij TKI Wind op Zee. Email: hans.timmers(at)nwea.nl

Marije Arah: Branchespecialist Wind op Land. Marije houdt zich bij NWEA bezig met beleid op het gebied van windenergie op land. Daarvoor was zij onder andere Plaatsvervangend griffier - Secretaris Rekenkamer a.i. bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Email: marije.arah(at)nwea.nl

Rik Harmsen: Branchespecialist Wind op Land. Rik trekt onder andere de public affairs van NWEA. Daarvoor was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie en van de Europese fractie van de Partij van de Arbeid, en werkte hij voor MVO Nederland. Email: rik.harmsen(at)nwea.nl

Guido Hommel: Branchespecialist Wind op Zee. Guido is expert windparken op zee. Hij werkte hiervoor bij de provincie Noord-Holland (milieu/industrie), bij Rijkswaterstaat Noordzee (windparken op zee) en bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (helikopters). Email: guido.hommel(at)nwea.nl

Hilbert Klok: Branchespecialist Wind op Zee. Hilbert houdt zich specifiek bezig met vraagstukken over het net op zee en de financiering van windenergieprojecten. Hij werkte daarvoor als Senior medewerker toezicht bij de Directie Energie van de Autoriteit Consument & Markt. Email: hilbert.klok(at)nwea.nl

Karen Kooi-de Bruijne: Branchespecialist Wind op Land. Karen is expert windenergie op land bij NWEA. Zij heeft een achtergrond als geoloog en werkte eerder onder andere bij de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Email: karen.kooi(at)nwea.nl

Karin Luimers: Managementassistent. Karin zorgt ervoor dat alle kantoorzaken soepel verlopen. Voordat zij bij NWEA kwam werkte zij onder andere bij zorgverzekeraars Univé en VGZ, bij Holland Casino en bij Rijnstate Ziekenhuis. Email: karin.luimers(at)nwea.nl

Marijn van der Pas: Manager Communicatie. Marijn is verantwoordelijk voor de communicatie van NWEA. Daarvoor werkte hij onder andere als lid van het management team van natuurorganisatie IUCN NL en voor persbureaus ANP en Reuters. Email: marijn.vanderpas(at)nwea.nl

Berend Potjer: Manager NWEA. Berend is verantwoordelijk voor het bureau van NWEA. Eerder was hij lid van het managementteam van True Price en projectmanager en sustainability consultant bij Fugro-Ecoplan en CE Delft. Berend is ook Statenlid in Zuid-Holland. Email: berend.potjer(at)nwea.nl

Ingrid Teunissen van Manen: Medewerker Projectadministratie. Ingrid zorgt voor de financiële zaken en de projectadministratie van NWEA. Email: ingrid.teunissenvanmanen(at)nwea.nl

Marijn de Vries: Branchespecialist Wind op Land. Marijn trekt de NWEA Commissie Veiligheid & Opleidingen. Hiervoor werkte hij onder andere bij de Nederlandse fabrikant van windmolens EWT, als R&D-medewerker en als docent techniek in het hoger onderwijs. Email: marijn.devries(at)nwea.nl