Factsheet verwerking windturbinebladen

Sinds decennia worden composieten (met vezels1 versterkte kunststoffen) in diverse producten verwerkt. Aanvankelijk voor kleine producten (surfplanken, kano’s, etc.) en door relatief kleine producenten. Bij de productie was weinig oog voor toekomstige verwerking/ recycling van het materiaal, en door de lange levensduur leek dit ook ver weg.

Inmiddels is de toepassing van composieten zeer uiteenlopend en het gebruik sterk toegenomen. Het betreft voornamelijk composieten waarin glasvezel is verwerkt. In 2015 werd in Europa 1.069 miljoen ton glasvezel geproduceerd, grotendeels voor de bouw. Naar schatting gebruikte de Europese windindustrie in Europa in 2016 hiervan tussen de 150.000 en 186.000 ton 2 , ofwel 0,01%.

Nu steeds meer producten van composiet het einde van hun levensduur bereiken wordt de vraag hoe het materiaal verwerkt / gerecycled kan worden steeds nadrukkelijker gesteld.

Dat geldt ook voor windturbinebladen.

Lees meer over de verwerking hiervan in onze factsheet.

 

1 Voor windturbine bladen veelal glas, koolstof, aramide of basalt.