Factsheet windenergie bespaart water

Windenergie verbruikt veel minder water dan andere vormen van elektriciteitsproductie, blijkt uit een aantal onderzoeken. In tegenstelling tot de meeste andere energiebronnen, die enorme hoeveelheden water verbruiken, gebruikt windenergie bijna geen water.

De Europese Wind Energie Associatie EWEA becijferde dat windenergie 387 miljoen m3 bespaarde in 2012; evenveel als 7 miljoen Europeanen per jaar verbruiken. EWEA heeft over het thema windenergie en water in 2014 een rapport uitgegeven.

Al in 2011 brachten onder meer de Global Wind Energy Council en NWEA de informatie over windenergie en waterverbruik onder de aandacht. Dat gebeurde tijdens de VN Wereld Waterdag. Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de waardevolle wereldwatervoorraden, was de conclusie en de windindustrie deed dan ook een beroep op beleidsmakers om hiermee rekening te houden bij hun beslissingen voor de energievoorziening van de toekomst.
 
De Global Wind Energy Council baseert haar uitspraken op de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd  door toonaangevend windturbinefabrikant Vestas Wind Systems. Uit dit onderzoek blijkt dat windenergie meer dan 2.000 liter water per MWh geproduceerde elektriciteit kan besparen ten opzichte van de conventionele opwekkingsmethoden met fossiele brandstoffen en kerncentrales. Deze vormen van elektriciteitsproductie maken gebruik van water voor koeling en het condenseren van stoom dat de generatoren aandrijft.
 

Ter vergelijk: Waar windenergie 0,001 m3 water per MWh gebruikt, verbruikt productie van 1 MWh met natuurlijk gas 1,3 m3 water. Voor kernenergie is dat nog meer, namelijk 2,7 m3 water per MWh.

Waterverbruik in m3 water per MWh bij vormen van elektriciteitsopwekking. Vlnr windenergie, zon pv, gas, gas met ccs, poederkolen, kernenergie, geconcentreerde zonnecentrales en poederkolen met ccs.

Het Amerikaanse ministerie van Energie schat dat als 20% van de elektriciteitsbehoefte in de Verenigde Staten zou worden opgewekt door windenergie, 15 biljoen liter water zou worden bespaard. Dit is gelijk aan het jaarlijkse waterverbruik van 9 miljoen burgers in de VS. Het waterverbruik per inwoner in de VS is overigens vele malen hoger dan in Nederland.

Ton Hirdes Directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie: ‘Nederland investeert onder meer in windenergie om de uitstoot van CO2 te beperken. Wij hebben ook een traditie in het doordacht omgaan met water. Ook daar blijkt windenergie voor de elektriciteitsopwekking de beste keuze te zijn.’

Ronald Boerkamp, accountmanager Benelux van windturbinefabrikant Vestas zegt hierover: ‘Energieopwekking vereist wereldwijd veel water. Water dat steeds schaarser wordt. Een reden temeer om in te zetten op meer windenergie’.