• Home
  • Over windenergie
  • Factsheets
  • Factsheet windenergie en werkgelegenheid

Factsheet windenergie en werkgelegenheid

Windenergie betekent werkgelegenheid, van ontwikkeling van een windpark en de bouw van de turbine tot onderhoudsactiviteiten. Zeker voor wind op zee geldt daarnaast dat Nederlandse bedrijven ook zeer actief zijn in het buitenland, van baggeren en installatie tot onderzoek en onderhoud.

In 2011 verschenen korte tijd na elkaar drie verschillende studies waarin de werkgelegenheid van de Nederlandse offshore windsector op dat moment werd berekend op 1900 tot 2200 fulltime banen. Daarbij is ook het effect meegenomen dat Nederlandse bedrijven in het buitenland actief zijn in offshore wind. Vanwege die exportkracht van de brede offshore (wind)sector, is wind op zee door de Nederlandse overheid bestempeld als 'Topgebied': economische sector met een sterke potentiële exportkracht.

AgentschapNL publiceerde in september 2011 het Sectoronderzoek Offshore Windenergie, waarin van ongeveer 2200 fulltime banen wordt uitgegaan op dat moment en een omzet van ruim één miljard euro per jaar. De Rabobank en NWEA i.s.m. ECOFYS kwamen tot vergelijkbare getallen. Het onderzoek van AgentschapNL is te vinden als pdf op deze website. Kijk hier voor het onderzoek van Rabobank en Bloomberg.

Onderzoeksbureau ECOFYS en NWEA becijferden verder dat de offshore sector kan doorgroeien naar ongeveer 11.000 banen in 2020, mits er ook een thuismarkt ontstaat. Deze is essentieel zodat Nederlandse bedrijven hun kennis en kunde internationaal kunnen tonen (trackrecord) en om er voor te zorgen dat bedrijven in Nederland gevestigd blijven en buitenlandse bedrijven zich hier vestigen. Inclusief indirecte werkgelegenheid kan dit cijfer oplopen tot meer dan 50.000 banen in 2020, mits Nederland met een ontwikkelde thuismarkt een relevante rol kan pakken in de Europese windenergiemarkt.

Nederlandse bedrijven zijn betrokken geweest bij alle windparken op zee die tot nu zijn gebouwd; de Nederlandse bedrijven staan internationaal sterk in een aantal marktsegmenten. De totale offshore windmarkt groeit komende jaren fors in Europa. Nederlandse bedrijven zullen daar hoe dan ook een fors aandeel in kunnen nemen. Maar mét een eigen thuismarkt zal dat aandeel groter zijn en zullen Nederlandse bedrijven een groter deel van de markt elders in Europa voor hun rekening kunnen nemen, blijkt uit de analyse van NWEA en ECOFYS zoals die onder aan deze pagina te vinden is, en gepresenteerd in de PowerPoint NWEA en ECOFYS.

Wind op land: bijdrage aan bedrijfsvoering

De werkgelegenheid in de Nederlandse wind op land-sector werd eerder becijfert op ongeveer 1500 voltijds banen. Hier zijn echter een aantal segmenten niet meegerekend, zoals de particuliere exploitanten. Uit onderzoek van ACRRES, onderdeel van onder andere de universiteit van Wageningen, blijkt windenergie zeker voor veel agrarische bedrijven een positieve bijdrage te leveren aan de bedrijfsvoering.

Een groei van wind op land betekent – naast de voorbereiding en bouw – met name werkgelegenheid in onderhoud. Een goed voorbeeld daarvan is de van oorsprong Duitse turbinebouwer ENERCON. Tot voor enkele jaren was in Nederland slechts een kleine verkooporganisatie gevestigd met minder dan tien personen. Vanwege de groei van het aantal turbines in Nederland en het noodzakelijk onderhoud telt de Nederlandse vestiging nu meer dan 70 werknemers.