Factsheet wind op zee

In 2023 moet 16 procent van de Nederlandse energie duurzaam worden opgewekt. De overheid en ruim veertig bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben dat in het SER Energieakkoord afgesproken. Een fors deel van deze duurzame energie komt straks van windenergie op zee: in 2023 zal er uit wind op zee 4500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen staan. Binnen zeven jaar zullen vijf miljoen huishoudens hun elektriciteit krijgen van windturbines op zee. In de Factsheet wind op zee geven NWEA, Natuur & Milieu en het SER Energieakkoord uitleg over windenergie op de Noordzee.