• Home
  • Over windenergie
  • Factsheets
  • Factsheet ecologische aspecten windenergie op zee

Factsheet ecologische aspecten windenergie op zee

Op en in de Noordzee ondernemen mensen van alles: visserij, olie- en gaswinning, recreatie, scheepvaart en het opwekken van windenergie. Windenergie is een essentieel middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan: belangrijk voor mensen, dieren en planten. Naast de positive effecten op het klimaat beïnvloeden windmolens op zee ook de directe leefomgeving van het zeeleven. Deze factsheet van NWEA, Natuur & Milieu en het SER Energieakkoord gaat in op de effecten van windmolenparken op zee op de ecologie zowel boven als onder water.