Windenergie en woningprijzen

Windmolens zijn zichtbaar in het landschap. Voor de ene persoon geven windmolens het goede gevoel dat schone energie wordt opgewerkt, voor de ander hindert een windmolen het uitzicht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat windmolens in de buurt voor een waardedaling van huizen kan zorgen.

Hoofdconclusie uit het meest grondige onderzoek hiernaar wijst uit dat woningen die minder dan twee kilometer van een windmolen staan gemiddeld 1,4 procent minder waard zijn dan huizen waar geen windmolens in de buurt staan. Dit is een link naar het wetenschappelijke rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat huizen die dichtbij een windmolen staan - op 500 tot 750 meter afstand - gemiddeld 2,6 procent minder waard worden. Voor huizen op 2000 tot 2250 meter is dit effect een stuk minder groot. Deze woningen zijn gemiddeld 0,7 procent minder waard.

In deze infographic is dit visueel weergegeven: http://nwea.nl/images/infographics/Windenergie-en-woningprijzen.pdf. De infographic is vrij te gebruiken, ook in aangepaste vorm, volgens de onderstaande Creative Commons licentie.

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.