100x minder CO2–uitstoot door windenergie

Windenergie is bijzonder effectief tegen klimaatverandering. Het opwekken van stroom met windmolens zorgt voor honderd keer minder CO2-uitstoot dan elektriciteit van kolencentrales.

Fossiele energie is mondiaal de grootste bron van CO2. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het daarom belangrijk om over te schakelen op duurzame energiebronnen. Onder andere windenergie zorgt voor een enorme daling van de CO2-uitstoot.

Neem bijvoorbeeld Lelystad. Het jaarlijkse stroomverbruik van deze stad is ongeveer 500 gigawattuur (GWh). Opwekking van deze hoeveelheid elektriciteit door een kolencentrale zorgt voor ongeveer 500 miljoen kilo CO2. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 225.000 auto’s.

De stroom voor Lelystad kan ook worden opgewekt door 10 windmolens op zee in combinatie met 14 windmolens op land. Dat leidt tot een veel lagere uitstoot van CO2 van in totaal 4 miljoen kilo. Dit is ongeveer even hoog als de jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.500 auto’s.

In deze infographic is dit visueel weergegeven: http://www.nwea.nl/images/infographics/CO2-en-windenergie.pdf. De infographic is vrij te gebruiken, ook in aangepaste vorm, volgens de onderstaande Creative Commons licentie.

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.