Duurzame stroom bij windstil weer

Windenergie is een krachtige bron van duurzame elektriciteit. Maar hoe komen we aan schone stroom als het even niet waait?

In Nederland waait het gelukkig hard en vaak. Toch zijn er momenten dat het bijna windstil is. Voor genoeg schone stroom zijn er dan vier oplossingen. Allereerst kan duurzame windenergie worden opgeslagen, bijvoorbeeld in grote batterijen, met gecomprimeerde lucht, in hoger gelegen waterbassins (pompaccumulatie) of in synthetische brandstoffen.

Ten tweede kan tijdens windstille momenten overgeschakeld worden op andere bronnen van duurzame stroom, bijvoorbeeld zonne-energie of energie gewonnen uit de overgang tussen zoet en zout water (blue energie). Overigens vullen windenergie en zonne-energie elkaar door het jaar heen prima aan, zie deze link.

Als derde oplossing kan Nederland tijdelijk duurzame energie importeren uit andere landen. Denk aan windenergie uit verderop gelegen windparken in Groot-Brittannië, zonnevelden in Duitsland of waterkrachtcentrales in Noorwegen. Als laatste is het mogelijk om de vraag naar elektriciteit te beïnvloeden. (Grote) stroomverbruikers kunnen hun vraag verminderen bij een laag aanbod van stroom en verhogen bij veel aanbod. Op die manier kunnen zij zelfs prijsvoordelen behalen.

In deze infographic is dit visueel weergegeven: http://www.nwea.nl/images/infographics/Windenergie-en-windstil-weer.pdf. De infographic is vrij te gebruiken, ook in aangepaste vorm, volgens de onderstaande Creative Commons licentie.

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.