Windenergie en natuur

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de natuur in de wereld. Wetenschappers vrezen dat in 2050 een vierde van alle soorten planten en dieren zullen uitsterven als gevolg van de opwarming van de aarde.

Duurzame energie, in het bijzonder windenergie, is een effectief middel in de strijd tegen klimaatverandering. In Nederland is windenergie de belangrijkste vorm van duurzame energie. Op die manier gaan we klimaatverandering tegen en zorgen we ervoor dat de uitstoot van giftige stikstofoxiden daalt. Daar is de natuur in Nederland bijzonder bij gebaat.

Omdat windmolens in het landschap staan, kunnen zij lokaal wel voor problemen voor de natuur zorgen. In samenwerking met natuurorganisaties probeert NWEA negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen.

Het lawaai dat vrijkomt bij het heien van masten voor windmolens op zee kan bijvoorbeeld worden gedempt door bellenschermen zodat de bruinvis er minder last van heeft. Op land en op zee kunnen windmolens worden stilgezet in de perioden van de massale vogeltrek.

Overigens sterven vogels veel vaker door botsingen met gebouwen, door hoogspanningskabels, na aanvallen van huiskatten, in het verkeer, door pesticiden of door zendmasten dan door windmolens. En dat terwijl vogels bovengemiddeld veel last van klimaatverandering hebben.

Naast de CO2-winst bieden windmolens ook lokaal voordelen voor de natuur. Zo gedijen oesters en mosselen prima op de masten van windmolens op zee. Daarmee zorgen windmolens voor voedsel voor vissen en zeehonden.

In deze infographic is dit visueel weergegeven: http://www.nwea.nl/images/infographics/Windenergie-en-Natuur.pdf. De infographic is vrij te gebruiken, ook in aangepaste vorm, volgens de onderstaande Creative Commons licentie. Meer informatie over windmolens op zee en de natuur staat ook in deze factsheet.

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de natuur in de wereld.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989415300354

Wetenschappers vrezen dat in 2050 een vierde van alle soorten planten en dieren zullen uitsterven als gevolg van de opwarming van de aarde.

https://chge.hsph.harvard.edu/climate-change-and-biodiversity-loss

Duurzame energie, in het bijzonder windenergie, is een effectief middel in de strijd tegen klimaatverandering.

http://newsroom.unfccc.int/lpaa/renewable-energy/press-release-lpaa-energy-renewable-energy-and-energy-efficiency-can-unlock-climate-solution/

In Nederland is windenergie de belangrijkste duurzame vorm van energie. Op die manier gaan we klimaatverandering tegen en zorgen we ervoor dat de uitstoot van stikstof daalt. Daar is de natuur in Nederland bijzonder bij gebaat.

 

Omdat windmolens in het landschap staan, kunnen zij lokaal wel voor problemen voor de natuur zorgen. In samenwerking met natuurorganisaties probeert NWEA negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen.

Het lawaai dat vrijkomt bij het heien van masten voor windmolens op zee kan bijvoorbeeld wordegedempt door bellenschermen zodat de bruinvis er minder last van heeft. Op land en op zee kunnen windmolens worden stilgezet in de perioden van de massale vogeltrek.

Overigens sterven vogels veel minder vaak door botsingen met gebouwen, door hoogspanningskabels, na aanvallen katten, in het verkeer, door pesticiden of door zendmasten dan door windmolens.

https://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr191/Asilomar/pdfs/1029-1042.pdf

En dat terwijl vogels bovengemiddeld veel last van klimaatverandering hebben.

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/birds-are-neglected-victims-global-warming-says-new-rspb-report

 

Windmolens bieden daarnaast ook voordelen voor de natuur. Zo gedijen oesters en mosselen prima op de palen van windmolens op zee, en daarmee trekken zij ook vissen en zeehonden aan.

https://www.scientias.nl/windmolens-op-zee-veranderen-omgeving/

Meer informatie over windmolens op zee en de natuur staat in deze factsheet.