Handreiking miniwind en kleine windmolens

Met de Handreiking miniwind en kleine windmolens verschaft NWEA helderheid aan gemeentelijke overheden over de veiligheidsnormen voor deze twee vormen van duurzame energie.

Kleine windmolens hebben een rotordiameter van tussen de 2 en 14 meter. De wieken zijn bij miniwind nog kleiner. Deze turbines, die vaak op daken van gebouwen worden geplaatst, hebben een rotordiameter van minder dan 2 meter.

De Handreiking is een bondige opsomming van (wettelijke) veiligheidsnormen en veiligheidseisen voor miniwindturbines en kleine windmolens. Dit is een link naar de Handleiding.

Het document behandelt niet de wettelijke eisen ten aanzien van plaatsingseisen zoals geluidbelasting, mogelijke hinder door slagschaduw en locatiegebonden risico’s. Deze staan wel in de Afvinklijst miniwind en kleine windmolens.

 

Handreiking miniwind en kleine windmolens

 

Met de Handreiking miniwind en kleine windmolens verschaft NWEA helderheid aan gemeentelijke overheden over de veiligheidsnormen voor deze twee vormen van duurzame energie.

 

Kleine windmolens hebben een rotordiameter van tussen de 2 en 14 meter. De wieken zijn bij miniwind nog kleiner. Deze turbines, die vaak op daken van gebouwen worden geplaatst, hebben een rotordiameter van minder dan 2 meter.

 

De Handreiking is een bondige opsomming van (wettelijke) veiligheidsnormen en veiligheidseisen voor miniwindturbines en kleine windmolens.

 

Het document behandelt niet de wettelijke eisen ten aanzien van plaatsingseisen zoals geluidbelasting, mogelijke hinder door slagschaduw en locatiegebonden risico’s. Deze staan wel in de Afvinklijst miniwind en kleine windmolens.