Afvinklijst miniwind en kleine windmolens

De Afvinklijst miniwind en kleine windmolens is een hulpmiddel voor gemeentelijke overheden bij aanvragen voor projecten voor miniwind en kleine windmolens.

Kleine windmolens hebben een rotordiameter van tussen de 2 en 14 meter. De wieken zijn bij miniwind nog kleiner. Deze turbines, die vaak op daken van gebouwen worden geplaatst, hebben een rotordiameter van minder dan 2 meter.

De Afvinklijst is een lijst met verwijzingen naar de wettelijke eisen ten aanzien van plaatsingseisen zoals geluidbelasting, mogelijke hinder door slagschaduw en locatiegebonden risico’s. Dit is een link naar de Afvinklijst.

NWEA heeft naast de Afvinklijst ook de Handreiking miniwind en kleine windmolens over veiligheidseisen voor deze twee vormen van duurzame energie opgesteld.