Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Hoeveel schone elektriciteit een windmolen oplevert hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen) en de plek waar de turbine staat zijn bepalend. Bij windmolens wordt gerekend met vermogen in MW (megawatt; één MW is 1.000 kilowatt of KW).

Nederland is een bijzonder windrijk land. In de meest windrijke gebieden levert een windmolen de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in levert diezelfde turbine iets minder duurzame elektriciteit omdat het daar minder vaak en minder hard waait, maar nog altijd genoeg om de elektriciteit voor veel Nederlanders op te wekken.

Moderne windmolens hebben een vermogen van meerdere megawatts. Een moderne turbine van 3 MW op zee levert al snel 13 miljoen kWh per jaar, genoeg voor een dorp van bijna 2.000 inwoners. Op land levert zo'n turbine nog steeds voldoende duurzame stroom voor meer dan 1500 Nederlanders.