Verdienen windmolens de energie terug die nodig is om ze te bouwen?

Uit onderzoeken in onder andere Duitsland blijkt dat een windturbine de energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) in drie tot zes maanden terugverdient.

Zo is de energetische terugverdientijd voor één Siemens SWT-3.2-113-onshore windturbine 4,5 maand. Dat is in 2 tot 3 procent van de hele levensloop van de turbine, want een windmolen levert 15 tot 20 jaar elektriciteit.

In ongeveer diezelfde zes maanden heeft de turbine ook de uitstoot aan onder andere broeikasgas C02 (die nodig is tijdens de hele levenscyclus) ‘terugverdiend’. Er zijn namelijk geen fossiele brandstoffen nodig bij de productie van elektriciteit uit wind. Energiecentrales die werken met kolen of gas blijven CO2 uitstoten.