Passen al die windmolens wel in het landschap?

Over smaak valt niet te twisten. Toen de eerste klassieke molens in het landschap verschenen, was niet iedereen daar even gelukkig mee. Inmiddels zien we de oude molens als cultureel erfgoed en zijn ze een van de belangrijkste symbolen van Nederland. Velen vinden de moderne windmolens mooi. Ze zijn een toonbeeld van innovatie en duurzaamheid. Kijk maar eens naar het aantal advertenties van grote bedrijven - van banken tot automerken - waarin moderne windmolens op de achtergrond staan omdat het bedrijf wil uitstralen dat het vernieuwend en groen is.

Bij het plaatsen van windmolens wordt rekening gehouden met de inpassing in het landschap. Daarom is bijvoorbeeld door de provincies in streekplannen een keuze gemaakt waar men windturbines wel en niet geschikt vindt. Veelal wordt er daarbij ook voor gekozen om een aantal windmolens in een rijtje (´lijnvorming´) te plaatsen en niet verspreid over het landschap.