Calculators windenergie

De wind levert Nederland een flinke hoeveelheid stroom. Hoeveel schone elektriciteit wekken windmolens nou eigenlijk op? NWEA heeft twee calculators gemaakt waarmee iedereen kan uitrekenen wat de kracht van windenergie is.

Met de ‘Calculator van vermogen naar stroomverbruik’ kun je bij benadering uitrekenen voor hoeveel Nederlanders een windmolen(park) schone stroom levert. Selecteer daarvoor in het eerste gele vlak of het om windmolens op land of op zee gaat, en vul in het tweede gele vlak het vermogen van de windmolen(s) in. 

Het gaat om nieuwe windmolens op land of op zee (windmolens die de komende tijd in Nederland worden geplaatst) en om alle elektriciteit die wij gebruiken (dus het stroomverbruik thuis, op het werk, op school enzovoorts.)

Deze Calculator rekent het vermogen ook om in (kilo)watturen, joules en olievat-equivalenten (‘barrel of oil equivalent’ of BOE). De aannames die hiervoor worden gedaan staan onderin de Calculator beschreven. Download hier de Calculator van vermogen naar stroomverbruik.

Met de tweede calculator, de ‘Calculator stroomverbruik’, kun je een hoeveelheid energie die je bijvoorbeeld thuis hebt verbruikt omrekenen naar andere grootheden, bijvoorbeeld naar joules. Gebruik in deze Calculator het eerste gele vlak in de hoeveel energie in te vullen. Download hier de Calculator stroomverbruik.