Boek 'Alles over windenergie'

In het boek ‘Alles over windenergie’ worden op begrijpelijke manier vragen beantwoord over de plaats van windturbines in een schone energievoorziening, over technologieontwikkeling, milieu- en geluidsoverlast.

Eind vorige eeuw begon een revival van de windmolen. De afgelopen dertig tot veertig jaar zijn grote stappen gezet in de technologie en is een moderne windturbine ontwikkeld. In Nederland draaien inmiddels meer dan 2.800 windturbines die in 2014 ruim zeven procent van de elektriciteitsproductie voor hun rekening namen.
Duurzaam Nederland moet verder. Windenergie is één van de toekomstige pijlers van een duurzame energievoorziening. Het gebruik van windenergie moet de komende acht jaar worden verzesvoudigd. Binnen tien jaar moeten twee- tot drieduizend grote windturbines op land en zo’n vijftienhonderd op zee samen één-derde van de stroom opwekken.
Niet iedereen is hier gelukkig mee. Veel Nederlanders hebben wel sympathie voor de ronddraaiende wieken van rustieke poldermolens, maar windturbines dichter bij huis ondervinden meer weerstand dankzij grote zoevende kunststof bladen, het domineren van de horizon en de hoge kosten die er mee gemoeid gaan.
In het boek 'Alles over windenergie' worden op een begrijpelijke manier vragen beantwoord over de plaats van windturbines in een schone energievoorziening, over technologieontwikkeling, milieu- en geluidsoverlast. Het prijskaartje dat aan de stroomproductie hangt, de subsidies en vergunningprocedures, al deze onderwerpen krijgen een plaats in het boek.
Van techniek tot milieu, van beleid tot werkgelegenheid, het zijn aspecten die aan de orde komen zonder dat er een wiskundige formule aan te pas komt. De lezer krijgt bij het boek ‘Alles over windenergie’ een (gratis) ‘app’ die toegang geeft tot een schat aan achtergrondinformatie, rapporten en websites over windenergie.
Naast wetenschapper Guido Bakema, is de inhoud van het boek ook kritisch onder de loep genomen door journalist Broer Scholtens. De combinatie van beide auteurs maakt het boek tot een onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand product.
Lees hier meer over het boek 'Alles over windenergie'.