De Nederlandse offshore windsector

Offshore windenergie biedt Nederland grote economische kansen. Het potentieel van de segmenten waar Nederland nu wereldwijd al sterk in is, bedraagt enkele miljarden toegevoegde waarde per jaar.

De offshore windindustrie beslaat de totale keten van het ontwerpen, bouwen en exploiteren van offshore windparken. Zo heeft Nederland binnen haar landsgrenzen internationaal leidende bedrijven, van energieproducent tot maritieme aannemer, van fundatiebouwer tot kabellegger en van onderzoeksinstituut tot onderhoudsspecialist.

Offshore windenergie in Nederland is een nieuwe economische activiteit die veel werk zal genereren. Werkgelegenheid die blijft; duurzaam is. De eerste windturbineparken zijn gebouwd en in bedrijf en voorzien nu 225.000 huishoudens van duurzame energie, maar we staan nog maar aan het begin van een ontwikkeling. Nederlandse kennisinstituten en bedrijven zijn betrokken bij veel buitenlandse projecten. Dat kan ook niet anders, bij een ontwikkeling die nog maar net begonnen is en waar Nederland zijn troeven, zoals de offshore industrie, kan uitspelen.

Toonaangevende industrie en potentie

Nederland is op veel terreinen toonaangevend in de offshore industrie: baggeren, havens, aanleg en verwijdering van olieplatforms, maar ook bodemonderzoek en ontwerp van schepen en gereedschappen. Het zijn dezelfde bedrijven die doen denken aan Hollands Glorie en die vaak marktleider zijn in hun sector. Deels zijn zij nu ook actief in de offshore wind in het buitenland. We hebben weliswaar geen windturbine-industrie meer, maar windturbines vormen slechts een kwart van de totale investering.

In 2020 wordt in Europa naar verwachting jaarlijks voor 15 miljard euro geïnvesteerd in offshore windenergie. Nederland kan daarin een belangrijke speler zijn. De segmenten waar Nederland sterk in is, zijn fundatie, installatie en onderhoud & maintenance. Dit beslaat ongeveer 60% van deze markt. Kortom: voor Nederland is het potentieel van deze sector enkele miljarden toegevoegde waarde per jaar en duizenden banen.

Thuismarkt?

Als offshore windenergie ergens kan, dan is het wel in Nederland. De thuismarkt in olie en gas op de Noordzee hebben gezorgd voor een uitstekende infrastructuur en een groot aantal gespecialiseerde bedrijven. Bovendien is de Noordzee relatief ondiep en de ondergrond is prima om in te bouwen. En last but not least: het waait er goed!

De grote uitdaging voor offshore wind is de kostprijs van de technologie. Die moet dalen om offshore wind te kunnen laten groeien. Het winnende bod van DONG op het park Borssele I en II maakt duidelijk dat een lagere kostprijs echt mogelijk is. En er is nog veel meer mogelijk, de industrie is nog jong.

Offshore wind kan de komende jaren dus uitgroeien tot een van de meest dynamische sectoren van Nederland 'Hollands Glorie' op en top. We kunnen met slim beleid deze markt naar ons toe te trekken en daarmee leverancier worden in plaats van klant.