Windparken op zee in Nederland

Dit is een overzicht van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee in Nederland.

Bestaande windparken op zee:

Windpark Egmond aan Zee
Het windpark Egmond aan Zee is het eerste Nederlandse windpark dat in de Noordzee is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 megawatt (MW). Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 60.000 Nederlanders. Het windpark is begin 2007 in gebruik genomen. De plek van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km2.

Windpark Gemini
Windpark Gemini is een van de grootste windparken op zee ter wereld. Het is gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 km boven de kust van Groningen. Gemini voorziet bijna 400.000 Nederlanders van duurzame elektriciteit. De productiecapaciteit van Gemini is met 600 megawatt (MW) goed te vergelijken met een traditionele elektriciteitscentrale op land. Het windpark is in mei 2017 officieel geopend.

Windpark Luchterduinen
Windpark Luchterduinen ligt 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. Er staan 43 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 129 megawatt, voldoende voor het elektriciteitsgebruik van meer dan 80.000 Nederlanders. Het windpark is in 2015 opgeleverd. Bij de locatiekeuze heeft de overheid de afweging gemaakt tussen zichtbaarheid en de kostprijs van windenergie.

Windpark Prinses Amalia
Prinses Amaliawindpark ligt 23 kilometer uit de kust van IJmuiden. Er staan 60 windmolens, elk met een vermogen van 2 MW. Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 75.000 Nederlanders. Het windpark is in 2008 in gebruik genomen. Het windpark ligt 23 kilometer van de kust op een diepte van 19 tot 24 meter.

Windpark Westermeerwind
Windpark Westermeerwind staat gedeeltelijk op het land en gedeeltelijk in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder op één van de windrijkste locaties in Nederland. Het gedeelte in het water bestaat uit 48 windturbines van 3 megawatt – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk. De windmolens in het IJsselmeer produceren genoeg windstroom voor meer dan 90.000 Nederlanders. Het windpark werd in 2016 opgeleverd.

Toekomstige windparken op zee:

Windgebied Borssele
Het windgebied Borssele ligt bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Het gebied is in vier kavels verdeeld voor de bouw van vier windparken met een totale capaciteit van 1.400 megawatt. De kavels I en II zijn begin 2016 aanbesteed en DONG Energy heeft deze aanbesteding gewonnen. De planning is dat de windparken in 2020 operationeel zijn. De tender voor de kavels III en IV van Borssele is in december 2016 gewonnen door een consortium van Eneco, Mitsubishi, Shell en Van Oord. Bij oplevering zullen de windmolens stroom leveren voor meer dan 900.000 Nederlanders. Daarnaast wordt in 2017 een aparte tender gehouden voor een innovatiekavel (kavel V) waarin consortia hun innovaties kunnen demonstreren.

Windgebied Hollandse Kust Zuid
Het windgebied Hollandse Kust Zuid ligt voor de kust van de provincie Zuid-Holland en zal bestaan uit twee parken van elk 700 megawatt. Beide parken zijn verdeeld in twee kavels die per twee worden aanbesteed. De tenders voor deze parken starten in 2017 en 2018. Het is de bedoeling dat deze parken uiterlijk in 2022 worden opgeleverd. In totaal zullen de parken genoeg duurzame stroom produceren om een stad zo groot als Amsterdam te kunnen voorzien van elektriciteit. Op de website van RVO staan details over de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid, zoals bureaustudies en veldonderzoek.

Windgebied Hollandse Kust Noord
Het windgebied Hollandse Kust Noord ligt voor de kust van de provincie Noord-Holland en bestaat uit één park van 700 megawatt. Dit park wordt zal in zijn geheel in 2019 worden aanbesteed. Het is de bedoeling dat het park in 2023 wordt opgeleverd. In totaal zal het park voor meer dan 450.000 Nederlanders groene stroom leveren.