Zienswijze NWEA internetconsultatie AmvB's Omgevingswet

Afgelopen periode hebben de AmvB’s Besluit (Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) ter inzage gelegen en was het mogelijk om onze zienswijze hierop in te dienen.

Lees meer

NWEA Visie 2030: wind essentieel voor 100% duurzame energie

De omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 is in volle gang. Windenergie speelt een essentiële rol in deze omslag. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) schetst in haar Visie 2030 de technische en maatschappelijke stappen die Nederland op het gebied van windenergie moet zetten om de energietransitie te laten slagen.

Lees meer