NWEA reactie op openstelling SDE+ 2013

De SDE+ wordt in 2013 opgesteld in april, er is een ruimer budget voor duurzame energie en er komt een beperkte vorm van differentiatie voor wind op land.

Onshore wind kan daardoor in principe in elke fase van de SDE+ indienen, maar heeft nog wel te maken met een beperking in vollasturen. Over het geheel genomen lijkt er sprake van een andere, positievere wind in het SDE+-beleid.

Voor de SDE+ is in 2013 euro 3 miljard beschikbaar. Dat is fors meer dan de euro 1,7 miljard in 2012. In 2011 en 2012 kwam windenergie in de SDE+ niet aan bod. Het beschikbare budget werd al in de 1e fase (tot 7 cent) grotendeels geclaimd en wind op land kon - onder meer door het ontbreken van een gelijk speeldveld - niet indienen in deze fase. NWEA heeft afgelopen tijd gepleit voor schotten binnen de SDE+, op zijn minst tussen warmte en elektriciteit, om de ontwikkeling van meer technieken mogelijk te maken. Het ministerie van EZ voelde echter weinig voor schotten.

Het ministerie gaat ervan uit dat een fors hoger budget ook ruimte biedt aan technieken als wind op land. Komend jaar zal moeten blijken of deze verwachting klopt; NWEA ziet kansen voor wind op land, maar constateert ook dat nog veel 'fase 1 en 2'-projecten voor duurzame energie uit het afgelopen jaar nog geen SDE+-beschikking hebben ontvangen en opnieuw zullen indienen. Dat kan betekenen dat alsnog kan blijken dat schotten de enige oplossing zijn. NWEA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal binnenkort richting het ministerie en de Tweede Kamer reageren op de uitgangspunten SDE+ voor 2013.

Al met al lijkt er sprake van een andere – positievere - wind in het SDE+ beleid. NWEA is verheugd met het substantieel verhoogde budget voor de SDE+ en de garantie van consistent beleid voor de komende jaren. Ook is het voor windenergie positief dat het ministerie van Economische Zaken de afstand die er bestond tussen de fasen van 7 en van 9 ct/kWh (SDE+2012) heeft verkleind met een extra fase van 8 ct/kWh, zoals NWEA had verzocht.

Hopelijk is deze nieuwe positieve wind ook te gebruiken om langlopende onjuistheden in de berekening van de basisbedragen en de bepaling van de bijbehorende vollasturen voor wind op land voor de SDE+ van 2014 te corrigeren, bijvoorbeeld door het invoeren van werkelijke differentiatie op projectniveau en op basis van windaanbod (Duits model).