Reactie NWEA op conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het conceptadvies.

Bij de voorgestelde methode van winddifferentiatie moet op basis van een nog op te stellen nieuwe windkaart per gemeente worden bepaald in welke fase of fases binnen de SDE+ een aanvraag mag worden ingediend; overigens heten de 'fases' voortaan 'treden'. Het is nu echter nog onduidelijk hoe de indeling van windsnelheden zal worden en welke ‘treden’ in de SDE+ daarbij gaan horen. Als er uiteindelijk voor gekozen wordt dat er gemeenten komen waarbij alleen in trede 1 een SDE+-aanvraag mag worden ingediend, ontstaat er een groot probleem voor windrijke locaties met de in het conceptadvies voorgestelde combinatie van het basisbedrag.

Impact aanpassingen bespreken

NWEA acht het van groot belang dat er nog een keer overleg plaatsvindt tussen EZ, ECN, DNV GL en windsector om de werkelijke impact van alle aanpassingen van de regeling te bespreken, nádat de update van de windkaart bekend is en vóórdat de nieuwe SDE+-regeling naar de Tweede Kamer gaat. Op deze manier kan ook voorkomen worden dat een – als verbetering bedoelde - aanpassing van de regeling tot gevolg heeft dat goede projecten op windrijke locaties sneuvelen ten bate van duurdere projecten op minder windrijke locaties.

Constructieve gesprekken

NWEA heeft een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de conceptreactie; de reactie op het conceptadvies kan onder aan deze pagina als pdf worden opgevraagd. NWEA is overigens zeer tevreden over de constructieve wijze van (consultatie)overleggen met EZ en met ECN en DNV GL over de invulling van de SDE+ regeling voor wind.