NWEA-reactie op advies basisgegevens (ECN/KEMA)

Door ECN en KEMA is een conceptadvies opgesteld met de basisgegevens duurzame energieproductie 2008-2009. De gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van de onredabele top van windenergie en dat zal weer een rol spelen in de verdere besluitvorming rond de SDE, de opvolger van de MEP.

Lees meer

Brief aan Tweede Kamer: Prinsjesdag en SDE

In een brief aan Tweede Kamerleden heeft NWEA kort voor Prinsjesdag gewezen op een aantal ontwikkelingen die voor windenergie van belang zijn. Natuurlijk de rijksbegroting zelf, maar met name ook de nieuwe SDE (opvolger van de MEP).

Lees meer

NWEA-voorstel voor koppeling elektriciteitsprijs en SDE-bijdrage

Tijdens een overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en NWEA over de SDE-regeling, vroeg het ministerie aan NWEA met een aantal voorstellen te komen voor de verdere uitwerking van de SDE-regeling. Het ging daarbij onder meer om de wijze waarop de basiselektriciteitsprijs en de jaarlijkse 'actuele elektriciteitsprijs' worden berekend.

Lees meer