Reactie NWEA op AMvB SDE

De opvolger van de MEP wordt de SDE, de Stimuleringsregeling Duurzame Elektriciteitsproductie. De SDE wordt een AMvB, een Algemene Maatregel van Bestuur, uitgewerkt in een aantal Ministeriële richtlijnen.

Lees meer

IEC-norm opvolger van NVN-voornorm

De normering voor de certificering van windturbines is onlangs aangepast. De certificeringscommissie NEC'88 heeft in maart 2006 officieel bepaald dat nieuwe Europese IEC-normen gelden als opvolger van de Nederlandse voornorm NVN 11400-0.

Lees meer

NWEA-voorstel voor een verbeterde MEP-regeling

Begin januari 2007 publiceerde NWEA een voorstel voor een verbeterde MEP-regeling voor windenergie op land en op zee. Op verzoek van NWEA hebben KEMA en Ecofys de budgettaire effecten van het voorstel doorgerekend, gebruik makend van dezelfde scenario's en modellen als waarmee zij rekenen bij het bepalen van de hoogte van de MEP.

Lees meer