NWEA Visie 2030: wind essentieel voor 100% duurzame energie

De omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 is in volle gang. Windenergie speelt een essentiële rol in deze omslag. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) schetst in haar Visie 2030 de technische en maatschappelijke stappen die Nederland op het gebied van windenergie moet zetten om de energietransitie te laten slagen.

Lees meer

Reactie NWEA op conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het conceptadvies.

Lees meer

NWEA stemt in met resultaten onderhandelingen SER Energieakkoord

Met het SER Energieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie en komt de uitgestelde uitrol van wind op zee eindelijk op gang. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) stemt dan ook verheugd in met de keuzes voor windenergie in het onderhandelingsresultaat dat onder coördinatie van de SER tot stand is gekomen.

Lees meer