Reactie NWEA op conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015

In een reactie op het conceptadvies basisbedragen SDE+ 2015 voor marktconsultatie geeft NWEA aan verheugd te zijn dat gedacht wordt aan een aparte categorie 'Wind op Dijklichamen'. Wel heeft NWEA bedenkingen over de wijze waarop winddifferentiatie doorgevoerd zal worden volgens het conceptadvies.

Lees meer

Zienswijze NWEA internetconsultatie wijziging AMvB SDE+

Prima om binnen de SDE+ meer rekening te houden met het windregime, maar nog beter als met locatiedifferentiatie ook de begrenzing in het aantal vollasturen verdwijnt. Dat stelt NWEA onder meer in de reactie die is ingediend op de plannen van het Rijk voor de SDE+ voor 2015. Voor wind op zee pleit NWEA er onder meer voor om ook ‘frontloading’ mogelijk te maken.

Lees meer

NWEA stemt in met resultaten onderhandelingen SER Energieakkoord

Met het SER Energieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie en komt de uitgestelde uitrol van wind op zee eindelijk op gang. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) stemt dan ook verheugd in met de keuzes voor windenergie in het onderhandelingsresultaat dat onder coördinatie van de SER tot stand is gekomen.

Lees meer