Tussenoplossing 2012 differentiatie wind op land

Het ministerie van EL&I stelt voor 2012 een tussenoplossing voor nu invoering van differentiatie voor wind op land binnen de SDE+ is uitgesteld. NWEA constateert dat er daarmee nog geen gelijk speelveld is ten opzichte van andere technologiën.

Lees meer