Tussenoplossing 2012 differentiatie wind op land

Het ministerie van EL&I stelt voor 2012 een tussenoplossing voor nu invoering van differentiatie voor wind op land binnen de SDE+ is uitgesteld. NWEA constateert dat er daarmee nog geen gelijk speelveld is ten opzichte van andere technologiën.

Lees meer

Reactie NWEA op concept basisbedragen SDE+ 2012

Door ECN en KEMA is een conceptadvies opgesteld met de basisgegevens duurzame energieproductie 2012. NWEA heeft een reactie gegeven op het concept basisbedragen SDE+ 2012 voor windenergie. In een gesprek tussen ECN, KEMA en NWEA zal de onderstaande brief worden toegelicht.

Lees meer