Zienswijze windenergie Visie Zuid-Holland

NWEA heeft in april 2017 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen op de ontwerp partiële herziening windenergie Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer

Onderzoek mogelijkheden gedoogplicht windenergie

In september 2015 heeft Albert de Vries (PvdA) in de Tweede Kamer – in het kader van een eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen grondeigenaren en omwonenden van windparken - voorgesteld om te gaan werken met een gedoogplicht voor Wind op Land. Minister Kamp reageerde positief en wil deze mogelijkheid onderzoeken. NWEA is blij dat de minister heeft aangekondigd eerst een gedegen onderzoek te doen over de mogelijkheden en voor- en nadelen van het toepassen van gedoogplicht op grotere schaal en denkt graag mee met de minister hierover.

Lees meer