Reactie internet consultatieronde wijziging regeling burgerluchthavens

NWEA is van mening dat het onwenselijk is om de internationale regelgeving (Annex 14 en European Aviation Safety Agency, Part Aerodrome-Design) niet te volgen. Recent is namelijk in Europees verband besloten om geen ‘outer horizontal surface’ op te nemen in de regelgeving. Voor NWEA is het onduidelijk waarom het opnemen van een ‘outer horizontal surface’ in Nederland toch gewenst is en niet op de huidige wijze overeenstemming bereikt kan worden.

Lees meer

Vervanging windmolens begrijpelijk

Het vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam vanochtend in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over. NWEA vindt het van belang dat subsidiemiddelen zo doelmatig mogelijk voor duurzame energie worden ingezet, met oog voor ruimtelijke ordening, en overlegt hiervoor al geruime tijd met de overheid. Dat individuele ondernemers vanuit bedrijfseconomische redenen gebruik maken van de huidige regels vindt NWEA wel te begrijpen.

Lees meer

Goede monitoring Structuurvisie Wind op Land noodzakelijk

Elf grote windgebieden zijn opgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Om aan 6.000 MW te komen, zijn daarnaast nog veel andere windprojecten nodig. NWEA wijst vooral op het belang van een goede monitoring om zeker te zijn dat het doel in 2020 werkelijk wordt gehaald.

Lees meer