3000 MW Windenergie op land

Naar aanleiding van uitlatingen van minister Cramer (VROM) dat ze het opgesteld vermogen van windenergie op land fors wil uitbreiden, schreef NWEA haar dat streven te ondersteunen. In de brief zegt NWEA-voorzitter Joop Lasseur te hopen op een constructieve samenwerking.

Lees meer

Gemiste kans MER hoogspanningsverbinding

Een hoogspanningsverbinding over de zeebodem in plaats van dwars door de dichtbevolkte Randstad. Dat alternatief stelt NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, voor bij de inspraak op de Startnotitie MER 380 kV hoogspanningsleiding Wateringen-Zoetermeer.

Lees meer