Gemiste kans MER hoogspanningsverbinding

Een hoogspanningsverbinding over de zeebodem in plaats van dwars door de dichtbevolkte Randstad. Dat alternatief stelt NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, voor bij de inspraak op de Startnotitie MER 380 kV hoogspanningsleiding Wateringen-Zoetermeer.

Lees meer