Goede monitoring Structuurvisie Wind op Land noodzakelijk

Elf grote windgebieden zijn opgenomen in de Structuurvisie Wind op Land. Om aan 6.000 MW te komen, zijn daarnaast nog veel andere windprojecten nodig. NWEA wijst vooral op het belang van een goede monitoring om zeker te zijn dat het doel in 2020 werkelijk wordt gehaald.

Lees meer

Groningen moet meer ruimte reserveren om 855,5 MW te halen

NWEA spreekt in haar zienswijze aan de provincie Groningen haar waardering uit voor het snelle initiatief om meer ruimte te bieden aan windenergie dan voorheen en dit in beleid te verankeren. Om de ambitie van de provincie Groningen om 855,5 MW windenergie te kunnen verwezenlijken is volgens NWEA voldoende ruimte nodig.

Lees meer