Meer reservelocaties noodzakelijk

De Tweede Kamer organiseerde op 23 mei een rondtafelgesprek over de structuurvisie wind op land. Onder de genodigden was ook NWEA. NWEA lichtte het belang toe van het aanwijzen van meer reservegebieden om er zeker van de kunnen zijn dat er ruimte komt voor 6.000 MW op land.

Lees meer