Meer reservelocaties noodzakelijk

De Tweede Kamer organiseerde op 23 mei een rondtafelgesprek over de structuurvisie wind op land. Onder de genodigden was ook NWEA. NWEA lichtte het belang toe van het aanwijzen van meer reservegebieden om er zeker van de kunnen zijn dat er ruimte komt voor 6.000 MW op land.

Lees meer

NWEA tijdens rondetafel structuurvisie: "Meer ruimte reserveren"

De structuurvisie wind op land is een belangrijke stap wat betreft de ruimtelijke randvoorwaarden voor windenergie. En ook al telt het totaal nog niet op tot 6.000 MW en zullen er gebieden afvallen, naar de mening van NWEA zou de Tweede Kamer de structuurvisie nu moeten vaststellen zodat verloren tijd ingehaald kan worden.

Lees meer