Zienswijze kavelbesluit V Hollandse Kust (Noord)

NWEA heeft in juli 2018 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen op het kavelbesluit V Hollandse Kust (Noord).

In de zienswijze reageert NWEA onder andere op de verkaveling van het park, maar ook op de ecologie en een aantal voorschriften. U kunt de volledige zienswijze hier downloaden.

Deze zienswijze is opgesteld in samenspraak met onze leden in de werkgroep roll-out. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze branchespecialisten Wind op Zee.