Zienswijze consultatie wijziging Wet wind op zee

NWEA heeft in juli 2018 van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen op het wijzigen van de Wet wind op zee.

 In de zienswijze, die is opgesteld in samenspraak met onze leden, wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor het meenemen van meerdere opties voor het tenderen van te bouwen windparken op zee. NWEA ziet graag de mogelijkheid tot een Contract for Difference als toevoeging aan het voorstel om meer zekerheid te bieden aan de ontwikkelaars.

De volledige zienswijze kunt u hier downloaden.