Toewijzingsmethodiek overheidsbijdrage offshore windenergie

Tijdens een overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en NWEA is afgesproken dat NWEA nader zou aangeven welke methode van toekenning van overheidsbijdrage voor de huidige aanvragen zij prefereert. NWEA becommentarieert daartoe de verschillende modellen van tender tot toewijzing op basis van volgorde van aanvraag.

Lees meer

Locatiestudie offshore windenergie

NWEA en de strategiegroep Transitie Offshore Wind (TOW) bepleiten de tot standkoming van een locatiestudie wind op zee. Deze is bedoeld voor de zogenaamde 'derde ronde' offshore windenergieparken. NWEA en TOW vragen het Ministerie van Economische Zaken daarnaast om duidelijkheid op korte termijn voor de projecten uit de 'tweede ronde'.

Lees meer