Zienswijze NWEA Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

NWEA is positief over het voornemen te komen tot een Rijksstructuurvisie Wind op Zee om daarmee de noodzakelijke ruimte voor offshore wind te regelen. Dat is van belang om de noodzakelijke bijdrage van wind op zee aan het realiseren van de doelstellingen voor 2020 te borgen, schrijft NWEA in een zienswijze naar aanleiding van het plan van het Rijk om de structuurvisie op te stellen.

Lees meer

Inspraakreactie Waterplan en Beleidsnota Noordzee

Met het Nationaal Waterplan en de Beleidsnota Noordzee moet onder meer de ruimte voor de 6.000 MW offshore windenergie gevonden worden die tot 2020 wordt ingepland. NWEA heeft op de concept-stukken ingesproken. NWEA vindt onder meer dat wind gelijk behandeld moet worden als andere, al langer bestaande activiteiten op de Noordzee.

Lees meer

Aanleg 'stopcontact op zee' kan op basis huidige wetgeving

TenneT heeft op grond van de huidige wetgeving de mogelijkheid én de plicht om een 'stopcontact op zee' aan te leggen. Dat schrijft NWEA in een brief aan de Tweede Kamer. NWEA bepleit al lang een 'stopcontact op zee' waarop de toekomstige offshore windparken aangesloten kunnen worden.

Lees meer