Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Hoeveel elektriciteit een windmolen kan leveren, hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen) en de plek waar de turbine staat zijn bepalend. Bij windmolens wordt gerekend in vermogen MW (megawatt; één MW is 1.000 kilowatt of KW).

In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in levert diezelfde turbine minder elektriciteit omdat het minder vaak en minder hard waait, maar nog altijd genoeg om de elektriciteit van veel huishoudens op te wekken. Het waait dus niet overal even hard en veel in Nederland. Er bestaat een windkaart van Nederland waarop die verschillen zichtbaar zijn.

Waren 20 jaar geleden windmolens met een vermogen van 75 kW nog zeer gebruikelijk, de meeste nieuwe moderne molens hebben een vermogen van ongeveer 3 MW. Leverde die ´oude´ turbine ongeveer 135.000 kWh stroom per jaar (ongerekend het elektriciteitsverbruik van 40 moderne huishoudens), een moderne turbine van 3 MW levert aan de kust al snel 6,6 miljoen kWh per jaar, genoeg voor bijna 2.000 huishoudens.

Begin 2016 stond er in Nederland 3.379 MW aan windvermogen opgesteld (bron: Windstats). In totaal leveren deze windmolens voor 2,4 miljoen huishoudens aan duurzame energie.