Windparken op zee in Nederland

Dit is een overzicht van bestaande en in aanbouw zijnde windparken op zee in Nederland.

Bestaande parken:

Windpark Egmond aan Zee

Het windpark Egmond aan Zee is het eerste grote windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 MW. Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens. Het windpark is begin 2007 in gebruik genomen. De plek van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km2. Bij helder weer is het park zichtbaar vanaf het strand.

Windpark Prinses Amalia

Prinses Amaliawindpark ligt 23 kilometer uit de kust van IJmuiden. Er staan 60 windmolens, elk met een vermogen van 2 MW. Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor circa 125.000 huishoudens. Het windpark is in 2008 in gebruik genomen. Voor de afstand van de kust van 23 kilometer en diepte van 19 à 24 meter is gekozen om de zichthinder vanaf de kust te beperken en de effecten op de trekkende vogels te verkleinen. Het Prinses Amaliawindpark zal alleen in uitzonderlijke weersomstandigheden zichtbaar zijn vanaf de kust.

Windpark Luchterduinen

Windpark Luchterduinen ligt 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. Er staan 43 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 129 megawatt, voldoende voor bijna 150.000 huishoudens. Het windpark is in 2015 opgeleverd. Het windpark staat buiten de nautische 12-mijlzone. Bij de locatiekeuze heeft de overheid de afweging gemaakt tussen de impact op het zicht en de kostprijs van windenergie. Het windpark is op de meeste dagen niet zichtbaar vanaf de kust.

Windpark Westermeerwind

Windpark Westermeerwind staat gedeeltelijk op het land en gedeeltelijk in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder op één van de windrijkste locaties in Nederland. Het bestaat uit 48 windturbines van 3 megawatt – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk – alsmede een transformatorstation op het land. Het windpark produceert genoeg windstroom voor 160.000 huishoudens en heeft een opgesteld vermogen van 144 MW. Het windpark werd in 2016 opgeleverd.

Windpark Gemini

Windpark Gemini wordt een van de grootste windparken ter wereld. Het wordt gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 km boven de kust van Groningen. Gemini zal meer dan 785.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. De productiecapaciteit van Gemini is met 600MW goed te vergelijken met een traditionele elektriciteitscentrale op land. Het grote verschil is, dat het Gemini windpark vanaf het land niet is te zien en dat er geen CO2 wordt uitgestoten. Het windpark wordt in de loop van 2017 opgeleverd.

 

Windparken in tenderfase:

Windgebied Borssele
Het windgebied Borssele ligt bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Het gebied is in vier kavels verdeeld voor de bouw van vier windparken met een totale capaciteit van 1.400 megawatt. De kavels I en II zijn begin 2016 aanbesteed en DONG heeft deze aanbesteding gewonnen. De planning is dat de windparken in 2020 operationeel zijn. De openstelling van de tender voor de kavels III en IV zal waarschijnlijk in september 2016 plaatsvinden. Op de website van RVO vindt u veel informatie betreffende de ontwikkeling van Borssele, zoals bureaustudies en onderzoek. Daarnaast wordt een aparte tender uitgeschreven voor een innovatiekavel (kavel V, dat eigenlijk een klein stukje van kavel III is) waarin consortia hun innovaties kunnen demonstreren. Bij oplevering zullen ongeveer 200 windmolens stroom leveren voor circa 1 miljoen huishoudens.

Windgebied Hollandse Kust Zuid

Het windgebied Hollandse Kust Zuid ligt voor de kust van de provincie Noord-Holland en zal bestaan uit twee parken van elk 700 megawatt. Beide parken zijn verdeeld in twee kavels die per twee worden aanbesteed. De tenders voor deze parken starten in 2017 en 2018. Het is de bedoeling dat deze parken uiterlijk in 2022 worden opgeleverd. In totaal zullen de parken voor ongeveer 2 miljoen huishoudens stroom leveren.

Windgebied Hollandse Kust Noord

Het windgebied Hollandse Kust Noord ligt tevens voor de kust van de provincie Noord-Holland en bestaat uit één park van 700 megawatt. Ook dit park wordt verdeeld over twee kavels aanbesteed. De tender voor dit park start in 2019. Het is de bedoeling dat het park in 2023 wordt opgeleverd. In totaal zal het park voor ongeveer 1 miljoen huishoudens stroom leveren.